TEENUSED

Loomisel on ühtne www.taimebioloogia.ee veebiplatvorm teenuste pakkumiseks. Hetkel leiab meie poolt pakutavad teenused konsortsiumi partnerasutuste kodulehtedelt.

etki suur parem logo.png

Eesti Taimekasvatuse Instituudi poolt pakutavad teenused
 

 • Sordiaretus (Eestis kasvavad liigid)
   

 • Agrotehnoloogia (muuhulgas viljakuivatus, puhtimine, põldtunnustamine, väetisnormi ja -tüübi efektiivsuskatsed, taimekaitsepritside tehniline kontroll)
   

 • Nisu/rukki/odra/kaera/rapsi kvaliteedi määramine, küpsetusanalüüs
   

 • Idanevuse analüüs ja teised laborianalüüsid
   

 • Taimekaitsevahendite efektiivsuse põldkatsed
   

 • Kasvuhoonekatsed, näiteks kartuli varajasuse hindamine.

plantvalor.png

Eesti Maaülikooli Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus PlantValor Pollis pakub tootjatele ning tootearendushuvilistele erinevaid tootearendusteenuseid
 

 • Kasvatustehnoloogiate mõju hindamine
   

 • Sordivõrdlus
   

 • Puuviljade modifitseeritud atmosfääris säilitamine
   

 • Puuviljade ja marjade tootearendusteenus ning katsetootmine
   

 • Bioaktiivsete ühendite eraldamine ja määramine
   

 • Toorme kvaliteedianalüüsid
   

 • Toodete oksüdatiivse stabiilsuse indeksi määramine
   

 • Säilivuskatsed

ecolchange.png

Eesti Maaülikooli taimede ökofüsioloogia uurimisrühm pakub järgnevaid tugiteenuseid
 

 • Veekasutuse efektiivsuse hindamine
   

 • Fotosünteesi ja transpiratsiooni mõõtmised laboris ja põllul eri keskkonnatingimustes (valgus, temperatuur, CO2 kontsentratsioon)
   

 • Lenduvate orgaaniliste ühendite mõõtmine ja määramine (TD või SPME meetodil või ekstraktidest)
   

 • Klorofülli ja vitamiinide sisalduse määramine
   

 • Lehe siseanatoomia põhjal fenotüpiseerimine
   

plant-invent-logo.png

Tartu Ülikoolis loodud spin-off ettevõte
PlantInvent OÜ pakub mudel- ja kultuurtaimede gaasivahetusparameetrite fenotüpiseerimise teenust.

IMGP7415.jpg