TEENUSED

Loomisel on ühtne www.taimebioloogia.ee veebiplatvorm teenuste pakkumiseks. Hetkel leiab meie poolt pakutavad teenused konsortsiumi partnerasutuste kodulehtedelt.

etki suur parem logo.png

Eesti Taimekasvatuse Instituudi poolt pakutavad teenused
 

 • Sordiaretus (Eestis kasvavad liigid)
   

 • Agrotehnoloogia (muuhulgas viljakuivatus, puhtimine, põldtunnustamine, väetisnormi ja -tüübi efektiivsuskatsed, taimekaitsepritside tehniline kontroll)
   

 • Nisu/rukki/odra/kaera/rapsi kvaliteedi määramine, küpsetusanalüüs
   

 • Idanevuse analüüs ja teised laborianalüüsid
   

 • Taimekaitsevahendite efektiivsuse põldkatsed
   

 • Kasvuhoonekatsed, näiteks kartuli varajasuse hindamine.

plantvalor.png

Eesti Maaülikooli Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus PlantValor Pollis pakub tootjatele ning tootearendushuvilistele erinevaid tootearendusteenuseid
 

 • Kasvatustehnoloogiate mõju hindamine
   

 • Sordivõrdlus
   

 • Puuviljade modifitseeritud atmosfääris säilitamine
   

 • Puuviljade ja marjade tootearendusteenus ning katsetootmine
   

 • Bioaktiivsete ühendite eraldamine ja määramine
   

 • Toorme kvaliteedianalüüsid
   

 • Toodete oksüdatiivse stabiilsuse indeksi määramine
   

 • Säilivuskatsed

ecolchange.png

Eesti Maaülikooli taimede ökofüsioloogia uurimisrühm pakub järgnevaid tugiteenuseid
 

 • Veekasutuse efektiivsuse hindamine
   

 • Fotosünteesi ja transpiratsiooni mõõtmised laboris ja põllul eri keskkonnatingimustes (valgus, temperatuur, CO2 kontsentratsioon)
   

 • Lenduvate orgaaniliste ühendite mõõtmine ja määramine (TD või SPME meetodil või ekstraktidest)
   

 • Klorofülli ja vitamiinide sisalduse määramine
   

 • Lehe siseanatoomia põhjal fenotüpiseerimine
   

plant-invent-logo.png

Tartu Ülikoolis loodud spin-off ettevõte
PlantInvent OÜ pakub mudel- ja kultuurtaimede gaasivahetusparameetrite fenotüpiseerimise teenust.

tartu logo white.png
emu white.png
etki suur parem logo white.png
TalTech_Gradient white.png
Menüü
Kontakt

Hannes Kollist

Juhtpartneri kontaktisik

hannes.kollist@ut.ee

Tel: (+372) 73-74-814

Nooruse 1, Tartu 50411

Estonia

Liina Jakobson

projektijuht

liina.jakobson@ut.ee

Tel: (+372) 5199 5445

Nooruse 1, Tartu 50411

Estonia