top of page

Põldkatsed

METK_MUST.png

Põldkatse ilma saagianalüüsita

METK_MUST.png

Põldkatse koos saagianalüüsiga

METK_MUST.png

Sordivõrdluskatse põllukultuuride sortide võrdlemiseks

METK_MUST.png

Drooniga RGB ja multispektraalülesvõtted

Pakume droonil RGB ja multispektraalkaameraga tehtud pilte ja videosid põllumajandusobjektidest. Ülesvõtetest on võimalik tellida ortomosaiikpilte ja erinevate indeksite analüüsi (nt NDVI).

Anti Konsap

anti.konsap@metk.agri.ee

METK_MUST.png

Erinevate niiskusrežiimidega põldkatsed

Pakume põldkatseid erinevate niiskusrežiimide juures - põud, liigsademed. Eraldi on võimalik tellida taustandmeid (nt temperatuurikäike, mullaniiskuse muutuseid kasvutsüklis jmt)

Merko Kärp

merko.karp@metk.agri.ee

bottom of page