top of page

Aiakultuuride saagi analüüsid

EMU logo-02-01_edited.png

Modifitseeritud atmosfääriga säilituskambrite kasutamine puuviljasortide võrdlevaks säilivuse hindamiseks

Katsed puu ja köögiviljade pikaajalise säilitamise jaoks optimaalsete tingimuste välja selgitamiseks kasutades modifitseeritud gaasikeskkonnaga jahutatavaid katsekambreid, hinnatakse protsessi käigus toimuvaid kvaliteedi muutusi (sh tekstuur ja biokeemiline koostis).

Kersti kahu

kersti.kahu@emu.ee

+372 5347 4802

EMU logo-02-01_edited.png

Puuvilja ja marjakultuuride sordivõrdluskatsed

Teostame sordivõrdluskatseid puuvilja ja marjakultuuridega avamaa tingimustes ja hindame neid võrdluses kollektsioonides olemasolevate genotüüpidega, sealhulgas ka vastupidavust abiootilistele ja biootilistele mõjudele ning saagikust ja saagi kvaliteeti.

Ave Kikas

ave.kikas@emu.ee

+372 513 2081

EMU logo-02-01_edited.png

Bioaktiivsete ainete sisalduse ja antioksüdantsuse määramine taimses materjalis

Kromatograafilised ja spektrofotomeetrilised analüüsid taimsest materjalis (sh polüfenoolsed ühendid, erinevad antioksüdantsuse määramise meetodid)

Hedi Kaldmäe

hedi.kaldmae@emu.ee

+372 526 6552

EMU logo-02-01_edited.png

Õlide oksüdatiivse stabiilsuse töötlemine ja tootearendus

Teostatakse toiduõlide ja õli sisaldavate toodete oksüdatsioonistabiilsuse analüüsi meetodil EVS-EN ISO 6886:2016 seadmega 892 Professional Rancimat.

Hedi Kaldmäe

hedi.kaldmae@emu.ee

+372 526 6552

EMU logo-02-01_edited.png

Taimse tooraine töötlemine ja tootearendus

Tootearendus- ja pilootses mahus töötlemise teenus taimse tooraine tootjatele ning töötlejatele kõrge lisandväärtusega toiduliste ja mittetoiduliste toodete turule toomiseks. Tooraine ja valmistoodete biokeemilised analüüsid, toitumisalane teave, nõuded pakendile. Koostöö erinevate ettevõtlustoetuste kasutamisel.

Piia Pääso

piia.paaso@emu.ee

+372 506 1316

EMU logo-02-01_edited.png

Infrapunaspektroskoopia

Teostatakse veinides ja mahlades sisalduvate suhkrute ja alkoholi analüüsi.

Hedi Kaldmäe

hedi.kaldmae@emu.ee

+372 526 6552

EMU logo-02-01_edited.png

Puuviljade sorteerimine ja fenotüpiseerimine

Puuviljade (õun, pirn) sorteerimise ja fenotüpiseerimise teenus 3D ning värvuskaameratega varustatud sorteerimisliinil, mis võimaldab koguda andmeid puuviljade suuruse, värvuse ja väliste defektide (haigustunnused, vigastatud viljad) kohta. Süsteem võimaldab klassifitseerida puuvilju vastavalt ette antud parameetritele kuni seitsmesse gruppi. Võimalus sorteeritud puuvilju pakendada kastidesse või kilekottidesse.

Hedi Kaldmäe

hedi.kaldmae@emu.ee

+372 526 6552

bottom of page