top of page

Taimebiotehnoloogia

TalTech_Gradient.png

Taimegenoomi või taimeviiruse genoomi täppismuutmine kasutades CRISPR/Cas9 tehnoloogiat

Kasutades CRISPR/Cas9 tehnoloogiat võime taimegenoomi või taimeviiruse genoomi muuta, et uurida konkreetset geeni jah/või muuta mingit tunnust.a

Maria Cecilia Sarmiento Guerinero

cacilia.sarmiento@taltech.ee

+372 5628 5691

tartu_ylikool-logo_ja_v2rvid-cmyk-07_copy.png

Transgeensete taimede tegemine ja taimegenoomi täppismuutmine

Transgeensete mudelorganismide tegemine, täis (ühe transgeeniga taimed kontrollitud transgeeni ekspressiooniga) või osalise teenusena (T1 seemned).

Hanna Hõrak

hanna.horak@ut.ee

+372 5349 6185

tartu_ylikool-logo_ja_v2rvid-cmyk-07_copy.png

Taimse DNA eraldamine ja genotüpiseerimine

DNA eraldamine erinevatest taimedest ning geenierinevuste tuvastamine.

Hanna Hõrak

hanna.horak@ut.ee

+372 5349 6185

tartu_ylikool-logo_ja_v2rvid-cmyk-07_copy.png

DNA/geenide molekulaarse kloneerimise teenused

Plasmiidi konstrueerimine, plasmiidi transformatsioon E. colisse või Agrobacterium tumefaciens’isse, Arabidopsis thaliana või Nicotiana benthamiana transformatsioon plasmiidiga, valgu rakusisese lokalisatsiooni määramine.

Hanna Hõrak

hanna.horak@ut.ee

+372 5349 6185

tartu_ylikool-logo_ja_v2rvid-cmyk-07_copy.png

Huvipakkuva valgu transientne ekspresseerimine taimses süsteemis

Huvipakkuva valgu vastavasse vektorisse kloneerimine ja tubakalehtedes ekspresserimine.

Yuh-Shuh Wang

yuh.shuh.wang@ut.ee

+372 737 4813

TalTech_Gradient.png

Laserskaneeriv konfokaalmikroskoop Zeiss LSM 900

Laserskaneeriva konfokaalmikroskoobi Zeiss LSM 900 kasutamine taimede ja loomarakkude vaatamiseks ja pildistamiseks.

Kaisa Roots

kaisa.roots@taltech.ee

+372 620 4449

Logo_ikoon_roheline_3x.png

Odra genoomi täppismuutmine CRISPR-Cas9 abil

Pakume odrataimede geneetilist täppismuutmist CRISPR-Cas9 tehnoloogia abil. Teenus sisaldab mh odra taimede kasvatust, huvipakkuva DNA piirkonna sekveneerimist, vektorite kloneerimisi, embrüonaalset transformatsiooni, odra in vitro kasvatust ning uue täppismuudetud taime kasvatamist ja analüüsi.

Liina Jakobson

liina.jakobson@etki.ee

+372 5199 5445

bottom of page