top of page

Lenduvate orgaaniliste ühendite analüüs

EMU logo-02-01_edited.png

Taimedest (põllukultuurid) lenduvate orgaaniliste ühendite mõõtmine ja määramine

Mõõdame ja määrame taimedest lenduvaid orgaanilisi ühendeid, mille põhjal saab hinnata taimede stressi ja kohanemisvõimet muutuvatele keskkonnatingimustele. Tulemusi saab kasutada uute muutuvate keskkonnatingimustega paremini kohanevate põllukultuuride ja sortide valikuks. Mõõdame taimede reaktsioone abiootillist stressi põhjustavatele teguritele nagu osoon, temperatuur (kuumastress), veerežiim (põuastress) ning biootilist stressi põhjustavatele teguritele (taimekahjurid ja taimehaigused). Kasutusel on kolm erinevat meetodit: termodesorptsiooni (TD-meetod), tahke faasi mikroekstraheerimise (SPME-meetod) või ekstraktide meetod. Proovide kogumine toimub otse taimelt, nii sise- kui ka välitingimustes. Saame kombineerida samaaegselt stressi ja fotosünteesi iseloomustavate näitajate mõõtmisi.

Kaia Kask

kaia.kask@emu.ee

+372 731 3187

bottom of page