top of page

Fotosüntees ja veekasutus

EMU logo-02-01_edited.png

Põllukultuuride fotosünteesi ja transpiratsiooni mõõtmine erinevates keskkonnatingimustes

Taimefüsioloogiliste protsesside (fotosüntees, transpiratsioon) mõõtmine võimaldab hinnata taimede fotosünteesi kiirust ja kasvunõudlust, mis on vajalik uute, muutuvate keskkonnatingimustega paremini kohanevate põllukultuuride ja sortide valikuks. Erinevate gaasivahetuse mõõtesüsteemidega (sh kaasaskantavad) mõõdame taime gasomeetrilisi näitajaid (fotosüntees, transpiratsioon) ning klorofülli fluorestsentsi, nii kontrollitud sisetingimustes kui ka välitingimustes (põllul), nii lehes kui ka taimes tervikuna. Mõõtmiste käigus saame registreerida taime reaktsioone vastavalt keskkonnategurite muutumisele (valgus, temperatuur, süsihappegaasi sisaldus õhus). Saame kombineerida samaaegselt fotosünteesi ja stressi iseloomustavate näitajate (lenduvad orgaanilised ühendid) mõõtmisi.

Eero Talts

eero.talts@emu.ee

+372 731 3187

tartu_ylikool-logo_ja_v2rvid-cmyk-07_copy.png

Taimede gaasivahetustunnuste mõõtmine

Taimede transpiratsiooni, netoassimilatsiooni kiiruse ja õhulõhede juhtivuse mõõtmine kontrollitud tingimustes, nende tunnuste ööpäevased käigud ning tundlikkus keskkonnafaktorite muutumise suhtes.

Ebe Merilo

ebe.merilo@ut.ee

+372 5669 0948

tartu_ylikool-logo_ja_v2rvid-cmyk-07_copy.png

Taimelehtede struktuursete tunnuste ning õhulõhede arenguga seotud tunnuste määramine

Õhulõhede tihedust ja indeksit määratakse idu- või pärislehtedelt, lehtede pindtiheduse, suhtelise veesisalduse ja veekaotuse mõõtmine. Õhulõhepilu laiuse mõõtmine.

Ebe Merilo

ebe.merilo@ut.ee

+372 5669 0948

bottom of page