top of page

Fotosüntees ja veekasutus

EMU logo-02-01_edited.png

Põllukultuuride fotosünteesi ja transpiratsiooni mõõtmine erinevates keskkonnatingimustes

Taimefüsioloogiliste protsesside (fotosüntees, transpiratsioon) mõõtmine võimaldab hinnata taimede fotosünteesi kiirust ja kasvunõudlust, mis on vajalik uute, muutuvate keskkonnatingimustega paremini kohanevate põllukultuuride ja sortide valikuks. Erinevate gaasivahetuse mõõtesüsteemidega (sh kaasaskantavad) mõõdame taime gasomeetrilisi näitajaid (fotosüntees, transpiratsioon) ning klorofülli fluorestsentsi, nii kontrollitud sisetingimustes kui ka välitingimustes (põllul), nii lehes kui ka taimes tervikuna. Mõõtmiste käigus saame registreerida taime reaktsioone vastavalt keskkonnategurite muutumisele (valgus, temperatuur, süsihappegaasi sisaldus õhus). Saame kombineerida samaaegselt fotosünteesi ja stressi iseloomustavate näitajate (lenduvad orgaanilised ühendid) mõõtmisi.

Eero Talts

eero.talts@emu.ee

+372 731 3187

tartu_ylikool-logo_ja_v2rvid-cmyk-07_copy.png

Taimede gaasivahetustunnuste mõõtmine

Taimede transpiratsiooni, netoassimilatsiooni kiiruse ja õhulõhede juhtivuse mõõtmine kontrollitud tingimustes, nende tunnuste ööpäevased käigud ning tundlikkus keskkonnafaktorite muutumise suhtes.

Ebe Merilo

ebe.merilo@ut.ee

+372 5669 0948

tartu_ylikool-logo_ja_v2rvid-cmyk-07_copy.png

Taimelehtede struktuursete tunnuste ning õhulõhede arenguga seotud tunnuste määramine

Õhulõhede tihedust ja indeksit määratakse idu- või pärislehtedelt, lehtede pindtiheduse, suhtelise veesisalduse ja veekaotuse mõõtmine. Õhulõhepilu laiuse mõõtmine.

Ebe Merilo

ebe.merilo@ut.ee

+372 5669 0948

tartu_ylikool-logo_ja_v2rvid-cmyk-07_copy.png

Keskkonnatingimuste mõju erinevate taimeliikide kasvule

Percivali kasvukambrite platvorm võimaldab uurida keskkonnatingimuste (valguskiirguse intensiivsus, suhteline õhuniiskus, õhutemperatuur) mõju erinevate taimeliikide (Arabidopsis, teraviljad jm) kuivkaalule ja kasvukiirusele.

Mikk Välbe

mikk.valbe@ut.ee

tartu_ylikool-logo_ja_v2rvid-cmyk-07_copy.png

Taimede skriinimine multisensorilise fenotüpiseerimise seadmega

Hanna Hõrak. Väikeste ja keskmise suurusega taimede skriinimine PlantScreen™SC System seadmega. Võimalik automatiseeritult mõõta klorofülli fluorestsentsil põhinevaid fotosünteesi parameetreid ja RGB pildistamisel põhinevaid suuruseid. Mõõtmiste põhjal saab kvantitatiivselt hinnata lisaks taime kasvu ja arengut, stressitaset vastusena abiootilistele või biootilistele teguritele ning stressist taastumist.

Hanna Hõrak

hanna.horak@ut.ee

+372 5349 6185

EMU logo-02-01_edited.png

Taimede fotosünteesi võimekuse hindamine

Pakume taimekasvatuse ja taimebioloogia laborites teenust keskkonnatingimuste mõju hindamiseks biomassile ja saagikusele. Saame hinnata põlukultuuride kasvatus- ja väetustehnoloogiate, haigustekitajate ning abiootiliste faktorite (niiskusrežiim ja õhutemperatuuri muutused) mõju biomassile ja saagikusele spektrofotomeetrilisel meetodil (nt klorofülli analüüs) ja gaasivahetuse meetodil. Meetodeid saab parema tulemuse saamiseks kombineerida. Tulemuste tõlgendamiseks pakume nõustamisteenust. Taimede ettekasvatus toimub reguleeritavate keskkonnatingimustega (valgus, temperatuur, niiskus, CO2 sisaldus õhus) taimekambrites või taimeruumides. Kaasnevalt saame teha mõõtmisi välitingimustes, otse põllul. Bataadi ja õlikultuuride (sh kanep) peal välja töötatud meetodid on kasutatavad ka teiste põllukultuuride puhul.

Tiia Kurvits

tiia.kurvits@emu.ee

bottom of page