top of page
Search
  • Writer's pictureLiina Jakobson

Eesti Taimekasvatuse Instituudis analüüsitakse sellest hooajast põlde ka drooni abil

Updated: Nov 18, 2021

TAIM teekaardi projekti raames tehti käesoleval aastal põllumajandusteaduste ja IKT pädevuste ühisosa rakendamiseks kauaoodatud investeering. Nimelt soetati DJI Phantom 4 RTK droon ja Micasense RedEdge MX multispektraalkaamera. Seega on meil nüüdsest võimekus koguda põldudest õhuvaateid, nii RGB fotode kui ka multispektraalfotode näol. Drooniga kogutud andmed on abiks sordiaretajatele, kes saavad põllu ja taimede tervise kohta väärtuslikku ja ülevaatlikku infot. Investeering on muuhulgas vajalik ka rajatava põllukultuuride liigniiskuse ja põuastressi katseala katsete teenusena osutamiseks Jõgeval.


Drooni abil kogusime esimesel, 2021. aastal kevadest sügiseni:

  • keskmiselt ~10 GB jagu pilte ühe põllu kohta;

  • kokku ~1,6 TB jagu pilte;

  • ülesvõtteid 20 põllult;

  • iganädalasi pilte 6 põllult;

  • ligi 40 droonilennutundi.Multispektraalfotodelt saab arvutada erinevaid taimede elutegevust hindavaid indekseid. Näiteks kõige levinum on vegetatsiooniindeks NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). See kirjeldab taimede arengut vastavalt sellele, kuidas taimed erinevaid valguslainepikkuseid peegeldavad. Hästi arenenud roheline taim neelab punast valgust ja peegeldab infrapunakiirgust ning haige või vähemarenenud taim toimib vastupidiselt.


NDVI väärtus 0 näitab, et taimestik puudub, seega on pinnaks tõenäoliselt paljas muld, lumi, vesi vms. NDVI väärtus 1 lähedal näitab tervet taimestikku ja tihedat mullapinna kaetust roheliste lehtedega. Näiteks pildil oleva talinisu sordi 'Kallas' NDVI väärtused jäid vahemikku 0,30 - 0,46, kuna ta oli saanud suuri talvekahjustusi. Samas kõige kõrgema keskmise NDVI väärtusega katselapid olid tritikale sordil 'Dinamo', mille väärtused olid vahemikus 0,52 - 0,66.


Fotod: Anti Konsap, Hannah Joy Kennedy ja Maa Elu

Tekst: Anti Konsap, Hannah Joy Kennedy ja Liina Jakobson113 views0 comments

Comments


bottom of page