Põldkatsed

Logo_ikoon_roheline_3x.png

Põldkatse ilma saagianalüüsita

Logo_ikoon_roheline_3x.png

Põldkatse koos saagianalüüsiga

Logo_ikoon_roheline_3x.png

Sordivõrdluskatse põllukultuuride sortide võrdlemiseks