top of page

Blogi

services_edited.png

Teenused

Meie

IMGP9250.jpg

Nutikas täppispõllumajandus

IMGP6148.jpg

Jätkusuutlik tootmine

IMGP5930.jpg

Puhtam keskkond

Missioon

Missioon

Taimebioloogia infrastruktuur (TAIM) on taristuvõrgustik, mis hõlbustab teaduspõhiste nutikate praktikate rakendamist taimede efektiivseks kasutamiseks, taimede rakendusvaldkondade laiendamiseks ja täppispõllumajanduse arendamiseks Eestis. TAIMe missioon on kiirendada sordiaretust ja arendada tehnoloogiaid, mis tõstaksid põllumajandusliku tootmisprotsessi kuluefektiivsust. Eesti on ideaalne keskkond nutika täppispõllumajanduse arenguks, sest meil on tugev IKT tööstus, elav start-up ettevõtete kultuur, pikkade traditsioonidega põllumajandus ja sordiaretus ning tipptasemel taimebioloogia laborid.

IMGP5974.jpg

TAIMe eesmärk on ühendada ja integreerida meie tugevused

1) oluliste taimetunnuste fenotüpiseerimiseks

2) täppispõllumajanduse arendamiseks

3) kliimamuutustega kohanenud sortide aretamiseks

4) toiduturvalisuse tõstmiseks

pilt missiooniks.png

Taimebioloogia infrastruktuur - TAIM

Toetuse saaja: Tartu Ülikool

Partnerid: Eesti Maaülikool, Maaelu Teadmuskeskus, Tallinna Tehnikaülikool

Periood: 01.01.2020 - 31.12.2023

Toetuse suurus: 1 510 735,27 EUR

Lühikirjeldus:

TAIM loob aparatuurse ja teenuse pakkumise võimekuse taimede seisundi jälgimiseks reaalajas nii laboris kui ka põllul. Arendatakse liigniiskuse ja põuastressi testala, erinevate kaameratega varustatud droone, fotosünteesi ja veekasutuse mõõtmise instrumente ning taimepatogeenide tuvastamiseks süvasekveneerimise ja mikroskoopia meetodikaid. Investeeringud kiirendavad sordiaretust ja arendavad tehnoloogiaid, et tõsta põllumajandusliku tootmisprotsessi kuluefektiivsust.

ETAG_logo_2017_office_sRGB_violett-must_läbipaistev.png

Tuumiktaristu toetus

Projekti nimi: “Taimebioloogia infrastruktuur (TAIM)”
Projekti kestus: 01.01.2021-31.12.2024
   2021. a eelarve: 70 000€

   2022. a eelarve: 75 000€

   2023. a eelarve: 90 000€

   2024. a eelarve: 160 000€


Toetuse eesmärk.

Tuumiktaristu toetuse eesmärgiks on kindlustada riikliku tähtsusega teadustaristu TAIM avatus avaliku, era- ja kolmanda sektori kasutajatele, mh täiendavate kulude katteks, mis on seotud teadustaristu kättesaadavaks tegemisega väljaspool tuumiktaristu pidajat ning rahvusvahelisest koostööst tulenevate kohustustega.

 

Loodava teadustaristu peamiseks visiooniks on Eesti taimebioloogia alusteaduse ja rakendusteaduse vahelise sünergia loomine.

pusle.PNG

Partneritevahelises koostöös tekib ja täiustub fenotüpiseerimisplatvormide taristu, mis on vajalik tulevikku suunatud nutikate taimekasvatusplatvormide väljaarendamiseks.

joonis est metkiga.png
Kontakt

Võta meiega ühendust!

Soovid rohkem infot TAIM kohta? Saada meile kiri.

Kiri jõudis kohale!

bottom of page